Tworzenie oprogramowania Oprogramowanie dedykowane do Twoich potrzeb
Wdrożenia Kompleksowe wdrażanie systemów informatycznych
Bezpieczeństwo Analiza bezpieczeństwa systemów informacyjnych

System obiegu dokumentów Rfk

System Rfk jest kompleksowym Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który pozwala przedsiębiorstwom i instytucjom kontrolować przepływ informacji pomiędzy jednostkami, działami jak również pojedynczymi pracownikami. Jest jednym z najtańszych rozwiązań swojej klasy na rynku i posiada niskie wymagania odnośnie środowiska pracy (Windows XP lub nowszy, 512 kB RAM, 50 MB przestrzeni dyskowej). Spełnia wszystkie wymagania prawne stawiane systemom informatycznymi. Licencja na użytkowanie nie jest ograniczona czasowo czy stanowiskowo, a jej zakup nie obliguje do podpisania żadnych dodatkowych umów. Roczna gwarancja obejmuje dostęp do wszystkich ukazujących się w tym czasie aktualizacji.

System RFK opracowany został w architektu-rze klient-server. Strona klienta pracuje w środowisku Windows zaś serwer w środowisku Windows lub Linux/Unix. Rozbudowany system uprawnień może być zintegrowany z usługami Active Directory. Wiarygodność wprowadzanych danych opiera się o systemową autentykację lub kwali¬fikowany czy niekwalifikowany podpis elektroniczny. Proces powiadamiani i alarmowania wspierany jest przez pocztę e-mail. RFK współpracuje z zewnętrznymi programami i serwerami pocztowymi takimi jak Microsoft Outlook i Microsoft Exchange. System wyróżnia się prostym interfejsem o intuicyjnym sposobie obsługi. Zapewnia elastyczną konfigurację środowiska pracy.

Cechy systemu Korespondencja wchodząca i wychodząca
  • rejestrowanie wszelkiej wychodzącej i wchodzącej korespondencji (papierowej, fax-ów, e-maili)
  • tworzenie rejestrów działowych
Obieg dokumentów
  • śledzenie drogi zarejestrowanych dokumentów przez jednostki, działy, pracowników
  • kontrola nad terminami odpowiedzi na pisma
Obsługa
  • podpisu elektronicznego zgodnie z usta-wą. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
  • skanerów wraz z OCR – rozpoznawanie tekstu zeskanowanych pism