Tworzenie oprogramowania Oprogramowanie dedykowane do Twoich potrzeb
Wdrożenia Kompleksowe wdrażanie systemów informatycznych
Bezpieczeństwo Analiza bezpieczeństwa systemów informacyjnych

Polecane usługi

Głównym przedmiotem naszego działania jest dostarczanie dedykowanego dla naszych klientów oprogramowania. Obsługujemy pełen cykl życia naszych produktów:
  • Określanie wymagań i specyfikacji
  • Projektowanie
  • Implementacja
  • Testowanie i weryfikacja
  • Konserwacja
Posiadamy szeroką gamę produktów gotowych przeznaczonych dla różnych branż.
Obejmują one swoim zakresem zagadnienia księgowe, obieg dokumentów, prowadzenie zamówień zgodnych z Prawem zamówień publicznych, zarządzanie nieruchomościami, bezpieczną wymianę danych czy prowadzenie serwisu czy wypożyczalni samochodowej. Możliwe jest ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Skontaktuj się aby zasięgnąć szczegółowych informacji.
Zobacz nasze produkty

Bezpieczeństwo

1.
KONSULTING. Zajmujem się doradztwem przy wdrażaniu Polityki bezpieczeństw i certyfikacji według Normy ISO 27001.
2.
ANALIZY. Wykonujemy przed i powdrożeniowe analizy bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Przeprowadzamy testy penetracyjne.
3.
PROJEKTY. Projektujemy Polityki bezpieczeństwa oraz instrukcje zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Pozostałe usługi

  • Projektowanie i wdrażanie systemów Windows/Linux
  • Projektowanie i realizacja sieci LAN i WAN
  • Integracja systemów informatycznych
  • Pełen outsourcing informatyczny